Bivi is stàinis – bessidas a barca cun is piscadoris

Incarau in pratza de Othoca in Santa Justa, unu portixeddu acasàgiat is barcas de is piscadoris.
Fait a ddus biri a sa scapada de sa giorronada, scarrighendi su piscau e arretirendi-nci is trastus po piscai.

Podis bivi su stàini de Pauli Majori in su coru produsidori suu, sètziu in d-una de is barcas a fundu ladu chi impreant po piscai in su stàini: unu logu ìnnidu chi fait parti de s’elencu de is zonas ùmidas de importu internatzionali, amparadas de sa Cunventzioni de RAMSAR po s’ambienti botànicu particulari e po s’avifàuna chi ddoi est.

Podis scoberri is trassas antigas de pisca, castiai su matedu oru oru de stàini e fai birdwatching in d-unu logu bellu, in mesu de genias de pillonis comenti a su caboni de àcua, sa genti arrùbia, sa pudda de àcua, sa pùliga e su mengoni.

 

 

Galleria